Projectes Integrals

EN QUÈ CONSISTEIX?

El Programa integral a la comarcal del Vallès Occidental és el resultat d’un pacte entre un conjunt d’entitats públiques de la comarca que s’agrupen per abordar un projecte conjunt adreçat a joves inscrits en el programa de garantia juvenil, atenent a dos perfils diferenciats amb necessitat de suport en l’accés al mercat de treball.

A QUI ES DIRIGEIX?

El col·lectiu de joves amb el qual es treballarà són 95 joves de la comarca del Vallès Occidental inscrits en el pla de Garantia Juvenil:

A) Joves amb baix nivell formatiu: sense la ESO o que fins i tot han realitzat abandonament escolar i/o sense estudis post-obligatoris.

B) Joves amb mig o alt nivell formatiu. Cicles formatius de Grau Mig, superior, amb titulació de diplomatura, llicenciatura universitària...etc.

QUIN OBJECTIU TENIM?

 • Donar suport, tutoritzar i assessorar, de manera individualitzada la persona jove per tal que identifiqui i desenvolupi els seus recursos i competències.
 • Treballar les competències tècnico-professionals, a través de formació especialitzada que permeti l’apropament i posterior inserció laboral a sectors professionals en potencial creixement i ben posicionats ren el territori.
 • Donar suport pedagògic per a l’obtenció del títol de graduat en ESO (GESO) o de preparació per a l’accés a cicles de grau mitjà i proves de majors de 25 anys.
 • Acompanyar i recolzar la persona jove un cop hagi assolit els objectius plantejats en el seu full de ruta i estigui en disposició o s’hagi incorporat ja de nou al sistema educatiu reglat o al mercat laboral.

QUÈ FAREM?

 • Fase Transversal: Coordinació i Prospecció d’empreses
 • Fase 1: Orientació
 • Fase 2: Full de Ruta
  • Accions de formació Professionalitzadora
  • Derivació de formació a l’oferta existent en el territori
  • Accions de suport pedagògic-educatiu
  • Càpsules de competències Clau
 • Fase 3: Inserció laboral - Retorn sistema educatiu

QUINA FORMACIÓ FAREM?

Especialitats formatives:

 • Anglès
 • Tècnic de gestió de programes per al foment de l’ocupació
 • Perfeccionament administratiu amb SAP
 • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
 • Horticultura

DURADA PROGRAMA

PROGRAMA FINALITZAT

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Programes Integrals de Garantia Juvenil", regulat per l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre”.

ImprimeixCorreu-e