Sabadelltreball.cat

La borsa de treball en línia de l'Ajuntament de Sabadell


Si sou empresa i esteu cercant treballadors o treballadores podeu publicar l'oferta de treball i autogestionar les sol·licituds de les persones interessades  en la vostra oferta.
En aquest cas, també us podem oferir el servei de suport i assessorament del nostre equip de professionals on, a partir de la vostra sol·licitud de feina,  us cerquem les persones treballadores que més s'ajusten al perfil sol·licitat. Aquesta selecció us la podem fer tant per dades de currículum (perfil dur) com per nivells de competències professionals (perfil tou). Contacteu amb els nostres equip tècnic i us informaran.

En aquest web trobareu tota la carta de serveis d'intermediació laboral per a les empreses que volen cobrir llocs de treball.

Les dades identificatives són les següents:

AJUNTAMENT DE SABADELL
Servei de Promoció Econòmica
Ctra. Barcelona, 208 bis
08205 Sabadell (Barcelona)
93 745 31 61
NIF: P0818600I

Correu electrònic:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Condicions d'ús i avís legal

1- Condicions d'accés

2- Condicions d'ús

3- Règim de responsabilitats

4- Drets de propietat intel·lectual i industrial

5- Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

6- Jurisdicció aplicable

7- Legislació aplicable


- Condicions d'accés

S'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades a Sabadelltreball.cat, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i l'ús a Sabadelltreball.cat la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre  i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.
 

- Condicions d'ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix Sabadelltreball.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.

Finalment, la persona usuària haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret a excloure a la persona usuària que incompleixi les condicions d'accés i ús a Sabadelltreball.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.


- Règim de responsabilitats:

Accés
L'Ajuntament de Sabadell no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a Sabadelltreball.cat originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet.

L'Ajuntament de Sabadell no pot garantir l'accés a Sabadelltreball.cat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Sabadell no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que l'usuari pugui contraure a causa de la navegació per Sabadelltreball.cat.
 

Còpies temporals (Catching)
Es recomana a l'usuari la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es troben a la memòria temporal del propi ordinador a fi i efecte de rebre una informació plenament actualitzada.

L'Ajuntament de Sabadell no serà responsable de que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a Sabadelltreball.cat.


- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal Sabadelltreball.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l'Ajuntament de Sabadell (a menys de que ho indiqui expressament). A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per l'ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de Sabadelltreball.cat, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Amb el mateix sentit la persona usuària haurà d'abstenir-se de descompilar, desensamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal.


- Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb Sabadelltreball.cat no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que l'Ajuntament ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a Sabadelltreball.cat de enllaços a altres webs externes te un caràcter merament informatiu. Per tant l'Ajuntament de Sabadell no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte a:

  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d'ús de la web externa, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin de les persones usuàries..


- Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals es substantivaran davant la Jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.

Política de privacitat
L'Ajuntament de Sabadell, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a Sabadelltreball.cat es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1- Tractament de les dades
Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a Sabadelltreball.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de Sabadelltreball.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis d'intermediació laboral i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l'Ajuntament de Sabadell garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Per mantenir la privacitat de tots els serveis que ofereix sabadelltreball.cat hi ha una sèrie de claus de seguretat que permeten tant a les empreses com als usuaris que cenquen feina establir el grau de confidencialitat que volen donar als continguts que inserten al web.

Els internautes que vulguin afegir el seu currículum a sabadelltreball.cat tenen la possibilitat d'assignar-se personalment un nom i una clau d'usuari. D'aquesta manera cada cop que vulguin modificar les dades que van insertar o que vulguin simplement donar-se de baixa, només ells podran accedir als seus currículums, mantenint-los així en total confidencialitat.

Les dades introduïdes en el currículum seran enviades a les ofertes a les que l'usuari s'inscrigui i també a algunes ofertes que s'ajustin al perfil professional sol.licitat per les empreses.

Les empreses també reben un nom i una clau d'usuari un cop es donen d'alta a sabadelltreball.cat. Amb aquest password poden insertar i gestionar les ofertes de feina que vulguin incorporar a la web. Aquestes claus, tant les dels usuaris com les de les empreses, en cap cas seran entregades a terceres persones.

2- Drets i deures dels afectats
Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada tant presencialment, com per escrit adreçat a la següent adreça:

   AJUNTAMENT DE SABADELL
   Servei de Promoció Económica i Comerç
   Ctra. Barcelona,208 bis
   08205 Sabadell (Barcelona)

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

L'usuari que faci servir els serveis oferts per Sabadelltreball.cat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, per tant no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3- Consentiment
La sol·licitud d'un servei d'intermediació laboral mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Sabadell, exposada a l'avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de Sabadelltreball.cat.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5- Política de galetes (cookies)
Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal Sabadelltreball.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre portal i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d'ús del portal.

Com a mecanisme de control, l'usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si be l'Ajuntament no es responsabilitza de que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.


- Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de Sabadelltreball.cat, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Us ajudem a registrar-vos al web?

Consulteu aquest tutorial