Serveis a mida per a les persones amb discapacitat

Aquests són els serveis d'intermediació laboral que oferim a persones amb discapacitat: Oficina tècnica laboral, agència de col·locació, SIOAS i Prelaboral.