El mercat laboral

Per què és important conèixer el mercat laboral?

 • Perquè per fixar-te objectius professionals, és important conèixer la situació actual del mercat laboral i les previsions sobre la seva possible evolució.
 • Per la necessitat que el candidat o candidata a un lloc de treball entengui i parli el mateix ‘idioma’ (filosofia i valors) de l’empresa o de l’entorn laboral en el qual es vol moure.
 • A causa de la forta competència entre candidats, s’ha d’estar molt preparat per poder aconseguir un lloc de treball. Per això és necessari conèixer a fons les característiques que defineixen el perfil d’ocupació que busques... informa-te'n.

El mercat de treball és l’àmbit on es produeix la Interrelació entre la oferta i la demanda de feina

Quines opcions de feina s’ofereixen?

1. Per compte d’altri: empresa privada o pública.

2. Per compte propi: generant el teu propi lloc de treball, pot ser:

 • Independent (autònom):
 • Associat (Cooperativa, SL, S.A.)

Descripció del Mercat Laboral Actual

 • Canvis continus i imprevisibles. Predomini de la contractació temporal.
 • Necessitat d’accedir i treballar amb informació múltiple, gràfics, dates i estudis.
 • Generalització en l’ús de les noves tecnologies.
 • Augment de la petita empresa més àgil i adaptativa.
 • Necessitat d’aprenentatge continu i adaptació als canvis. Adaptabilitat i especialització.
 • Adquisició de competències en noves tecnologies.
 • Implicació dels treballadors en el funcionament de la empresa, és valora la capacitat d’organització i la iniciativa.
 • Es prioritza ‘el voler fer’ o les actituds al saber fer.
 • Candidats amb coneixements i habilitats múltiples, aprenentatge al llarg de la vida.
 • Treball en grup. Valoració de les habilitats de relació interpersonal i de treball en equip.
 • Forta competència entre empreses. Forta competència entre candidats

On trobar informació sobre el Mercat Laboral?

Hi ha diferents maneres d’accedir a informació sobre el mercat de treball:

 1. El teu Ajuntament probablement disposa d’un Observatori d’Economia Local (OEL), que és l’instrument que estudia i analitza la realitat socioeconòmica de la ciutat. Pots consultar les dades de l’OEL de Sabadell [+].
 2. Al lloc web del Servicio Público de Empleo
 3. Premsa especialitzada en temes d'ocupació i de recerca de feina.
 4. Mitjançant Internet, on podem trobar informació sobre: la conjuntura econòmica, ocupacions més demandades, descripció dels perfils professionals, sobre estudis.
 5. Eina Treball per ocupacions (Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya). 

ImprimeixCorreu-e