Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Les fases

 1. Detecció de necessitats
  Les necessitats de personal a les empreses poden venir determinades per diverses circumstàncies, bé per la seva planificació estratègica (obrint noves delegacions, traient nous productes / serveis) o bé per necessitats temporals com baixa per maternitat, malaltia o un augment del volum de treball.

  En el moment en el qual l'empresa és conscient d'aquesta situació es genera la necessitat de cobrir un lloc vacant.
 2. Anàlisi del lloc de treball a cobrir
  Convé fer una anàlisi del lloc per conèixer les funcions, responsabilitats, mitjans tècnics o eines que s'utilitzaran, la cultura empresarial, les vies de promoció, etc.
 3. Establiment del perfil professional
  Es determinarà el tipus de professional necessari per desenvolupar aquest treball, és a dir, el perfil professional, en què es valorarà l'edat, estudis, experiència, habilitats, actituds, coneixements tècnics específics, idiomes, disponibilitat per a viatjar o per a canviar de residència etc.
 4. Reclutament
  Es passa a fer el reclutament del personal, bé a través de candidats ja formen part de la plantilla de l'empresa (intern), o buscant-los fora (extern), a través d'algun intermediari, d'algun contacte o del departament de Recursos Humans.

  Quan l'empresa compta amb un nombre de candidatures adequat, comença la selecció. Procedirà a filtrar els currículums que compleixin amb els requisits mínims establerts per al lloc i una vegada feta aquesta primera tria, es citaran els candidats per a una entrevista inicial o presentació, on es donarà informació sobre l'empresa i sobre com va a transcórrer el procés de selecció. De vegades els citarà directament per a l'aplicació de les proves o tècniques de selecció, que nomenarem a continuació.

Imprimeix Correu electrònic