Dinàmica de grup

Avaluen el comportament d'un candidat dintre d'un grup davant determinades circumstàncies concretes. S’hi reuneix un grup reduït de candidats que, sota el control d'un o de diversos supervisors, suggereixen la discussió d'un tema plantejat amb un límit de temps. Aquesta tècnica resulta molt útil per demostrar l'habilitat dels candidats sobre: capacitat de lideratge, defensa de les seves idees, capacitat de convèncer, persuadir, capacitat de diàleg, etc.

Recomanacions:
  • No considerar la resta de les persones candidates com a enemics/gues.
  • El principal objectiu és resoldre el problema que es planteja, no eliminar els altres.
  • Defensar amb fermesa els criteris i lluitar per ells.

Imprimeix