Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Les proves psicotècniques

Serveixen per avaluar el potencial del candidat a través d'uns test, especialment dissenyats per apreciar aptituds, capacitats o trets de la personalitat. En general els test es realitzen en grup, encara que en ocasions es faci de forma individual. En les aplicacions col·lectives es passa una “bateria” que és un conjunt de tests que mesuren factors rellevants per al lloc de treball al qual s’aspira.

Tipus de test:

Test d'Intel·ligència

Pretén mesurar la capacitat general per resoldre problemes de tipus abstracte, cosa que es considera un indicador de l'eficàcia en les diferents àrees professionals. Plantegen problemes de dificultat creixent.

Test d'Aptituds Específiques

Poden ser verbals i no verbals. Pretenen mesurar la capacitat en àrees diferents, com ara: comprensió i fluïdesa verbal, raonament abstracte, càlcul, raonament numèric, raonament espacial, raonament mecànic, memòria, etc.

Test de Personalitat

Mesuren afectes, inclinacions, actituds. Es basen en la premissa que a través del que una persona diu de si mateixa és possible predir com actuarà.

Test d’avaluació de competències

Mesuren el nivell que el candidat presenta sobre les competències que es pretenen avaluar. Es fan preguntes sobre les conductes que els candidats presenten en situacions laborals.

Recomanacions:

  • Acudir relaxat i en condicions de tenir un bon nivell d'alerta.
  • Assegurar-se que s'han entès bé les instruccions de les proves abans que comencin.
  • Contestar amb rapidesa però sense precipitar-se.
  • En les proves que avaluïn personalitat, no intentar donar una imatge diferent, pensar que en moltes es mesura el grau de sinceritat.

ImprimeixCorreu-e