Empreses de selecció de personal

Què són?

Són empreses dedicades a la selecció de personal, amb l’objectiu d'escollir una persona candidata per a cobrir un lloc de treball determinat per a l’empresa que ho  sol·liciti.

Com funcionen?

L’empresa que necessita personal especialitzat , es dirigeix a una empresa de selecció, per a que li proporcioni la persona candidata adequada.

Quin és el procés de selecció?

Les fases per les que pot passar son: 

  • Selecció de CV
  • Realització de proves psicotècniques
  • Realització de proves professionals
  • Entrevista personal

Aquestes proves, normalment es realitzen mitjançant una sèrie de tècniques per part d’un conjunt de persones expertes en psicologia i en un sector ocupacional o laboral determinat.

Imprimeix