Empreses de Treball Temporal

Què són?

  • Són empreses privades que contracten treballadors/res amb caràcter temporal  per a  disposició d’una empresa client on realitzaran la  feina.
  • El vincle  legal (contracte) existeix entre les persones treballadores i l’ETT.
  • El treball sempre es desenvolupa a l’empresa client.

 Com funcionen?

  • Dirigir-se personalment a l’ETT que us interessi.
  • És necessari emplenar una sol·licitud (en la majoria de casos), així com portar un CV, referències i una fotografia.
  • Periòdicament és convenient interessar-se per les ofertes exposades i demanar  informació al personal tècnic de selecció de l’ETT.

ImprimeixCorreu-e