Ensenyaments artístics

Són els ensenyaments professionals de música i de dansa, els cicles formatius de grau mitjà i grau superior d’arts plàstiques i disseny, i els ensenyaments superiors de grau en art dramàtic, en conservació i restauració de béns culturals, en dansa, en disseny i en música.

Imprimeix