Ensenyaments esportius

Són els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Imprimeix