Escoles de persones adultes

Aquesta oferta educativa té com a objectiu que les persones puguin obtenir el grau de competència per desenvolupar-se en la societat actual. Així mateix, en aquesta formació, es preparen proves d'accés i s'imparteixen ensenyaments inicials i bàsics de llengües i d’informàtica, i també els destinats a l'obtenció del títol de GESO.

Imprimeix