Estudis universitaris

Per accedir a aquests ensenyaments superiors cal superar alguna de les proves d’accés establertes o tenir un títol de tècnic/a superior o d’estudis de nivell acadèmic equivalent.

Aquí trobaràs informació sobre què i on estudiar:

Imprimeix