Certificats de Professionalitat

Disseny d'eines de processat de xapa

Disseny i impressió 3D de prototips

Gestió de la producció en fabricació mecànica

Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials

Operacions auxiliars de fabricació mecànica

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG


Operacions auxiliars de fabricació mecànica (torn i fresa) (CIFO Sabadell)

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (CIFO Sabadell)

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (CIFO Les Franqueses)

Soldadura oxigàs i soldadura MIG MAG (CIFO Les Franqueses)

 

TORNAR A FORMACIÓ

Imprimeix