Beques i ajuts

Per cursar els teus estudis, tant universitaris com no universitaris, pots sol·licitar rebre beques i ajuts si compleixes determinats requisits.

Les beques i ajuts poden dependre de diferents organismes i varien en funció del tipus d’estudi que es vol cursar.

Imprimeix