formació reglada

La Formació reglada és la que condueix a l’obtenció de títols oficials i homologats pel Departament d’Ensenyament, també anomenada formació acadèmica. Engloba des de l’educació infantil fins a estudis universitaris de 3r cicle. Però te un caràcter d’obligatori de 6 a 16 anys.

Per situar-vos, doneu un cop d’ull a l’organigrama del Sistema educatiu de Catalunya [+]

Aquí trobareu un cercador de centres educatius [+]

Imprimeix