Homologació, convalidació, validació i acreditació

Existeixen diferents processos per reconèixer titulacions acadèmiques del sistema de formació reglada de l’Estat Espanyol. En funció del tipus d’estudi que es vol homologar o de la via que es segueix, parlem d’homologació, convalidació o validació.

Imprimeix