Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Més del 50% de les persones usuàries dels serveis per a persones en atur ateses per l’Ajuntament troben feina

serveis per a persones en atur

L’Ajuntament de Sabadell va atendre al 2016 10.234 persones en situació d’atur de les que més del 50% van aconseguir la inserció laboral. La xifra es dispara si es tracta de serveis vinculats amb un treball intensiu de recerca de feina. Per tant, amb serveis més a mida i personalitzats els resultats d’èxits són més elevats. Aquests són alguns dels principals indicadors de l’Informe anual 2016 de Treball i Empresa de l’Ajuntament de Sabadell, presentat avui.

Com a perfil de les persones ateses continuen predominant les que es troben en situació d’atur i amb un nivell de qualificació d’estudis primaris complets o batxillerat elemental. Hi ha un total equilibri per raó de gènere. Pràcticament la meitat són dones i l’altra homes. El grup d’edat més nombrós es situa en la franja d’edat d’entre 25 i 44 anys. També és destacada la presència de joves menors de 25 anys. Per nacionalitat, gairebé el 80% del total tenen l’espanyola i a continuació el col·lectiu de països del nord d’Àfrica, sobretot el Marroc, i de l’Amèrica Llatina.

Pel que fa al lloc de residència, el 67% de les persones usuàries són de Sabadell. La resta provenen majoritàriament de municipis de l’entorn amb els quals es desenvolupen projectes conjunts. La distribució per districtes indica que les persones provinents del Districte 6 és el grup més nombrós, especialment del sector de la Creu de Barberà. Aquest fet té una correlació amb el volum d’activitat que es desenvolupa a la zona amb el projecte Treball als barris de la zona sud.

D’altra banda, també és significatiu el volum de persones provinents del Districte 1, que és el sector Centre (barris del Centre, Hostafrancs i la Cobertera) el segon grup més nombrós quant a persones ateses, ja que és el districte que més població agrupa de la ciutat.

Serveis prestats

Alguns dels principals indicadors dels serveis prestats són les 314 activitats formatives que van suposar un acumulat de 28.347 hores de formació durant 2016. En l’àmbit dels programes d’ocupació es van fer més de 450 contractes laborals per a persones en atur per a desenvolupar obres i serveis en benefici de la ciutat. Així, es van executar 870 obres, majoritàriament vinculades al manteniment d’equipaments de la ciutat. Un altre indicador destacat són els 422 convenis de pràctiques gestionats durant 2016.

També es van gestionar 1.262 ofertes de treball i el grau de cobertura va ser del 65,5%. A la vegada es van desenvolupar 944 assistències tècniques individuals per acompanyar en la creació d’empreses. D’altra banda, a través de programa Reempresa es va evitar que 27 negocis tanquessin, intermediant per fer un traspàs efectiu. Pel que fa als espais d’allotjament empresarial, en finalitzar 2016 es registrava uns nivells d’ocupació òptims amb 53 negocis residents en el Centre de promoció Empresarial i el Centre d’Empreses Industrials.

Actuacions per a col·lectius específics

En relació als serveis dissenyats específicament per a determinats col·lectius, destaquen les 312 persones en tractament de salut mental ateses durant 2016. Pel que fa al Pla d’actuació per a joves es va atendre 3.300 joves i en aquells serveis específics per a majors de 45 anys, 137 persones.

Estratègia Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic

El 70% de l’activitat en els darrers anys ha estat possible gràcies a l’obtenció de subvencions o altres fórmules de finançament externes provinents bàsicament de l’Estat a través de la Generalitat, pròpiament de la Generalitat o bé de la Diputació de Barcelona.

Tal com ha explicat el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, “la convocatòria de la subvenció condiciona quins projectes es poden desenvolupar i quines persones es poden beneficiar o quan es podrà iniciar el servei. Aquest element ha continuat marcant durant 2016 la nostra activitat i ens plantegem com a repte de futur poder modificar aquest mètode de funcionament”.

El regidor ha afegit al respecte que “amb aquest objectiu, hem iniciat el camí per elaborar una Estratègia Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, que respongui les necessitats concretes del territori i permeti guanyar en innovació, eficàcia i eficiència la utilització dels recursos públics que s’hi destinin”. Des de Sabadell s’impulsa el projecte per assolir alhora una nova relació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya de més implicació, compromís i capacitat real de decisió.

Imprimeix Correu electrònic