Borsa de treball, amb caràcter d'urgència i excepcional

Per cobrir llocs de treball de Professor/a, vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a de llenguatge musical i matèries teòriques de l'Ajuntament de Sabadell.

Podeu consultar tota la informació relativa al procés al següent enllaç:

https://www.sabadell.cat/ca/processos-d-urgencia/140852-borsa-de-treball-amb-caracter-d-urgencia-i-excepcional-per-cobrir-llocs-de-treball-de-professor-a-vinculats-a-places-de-tecnic-a-superior-professor-a-de-llenguatge-musical-i-materies-teoriques-de-l-ajuntament-de-sabadell-codi-de-convocatoria-bua1220

Es podran presentar candidatures fins al dia 17 d'agost de 2020 (inclòs).

 

ImprimeixCorreu-e