CONVOCATÒRIA OBERTA: Acreditació de competències professionals

Sabies que pots acreditar les competències professionals adquirides al llarg de la teva experiència laboral o a través de formació no formal i obtenir una certificació oficla? En aquests moments està obert un nou termini per participar en aquest procediment i demostrar el teu mèrit i talent

El Departament d'Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han publicat una nova convocatòria per a persones més grans de 18 anys, que tinguin experiència laboral o hagin fet formació no formal en algun dels àmbits que es convoquen i que vulguin fer el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Les places convocades són un total de 900 places dels següents àmbits professionals:

El termini màxim per participar en aquest procediment és fins el 28/09. Tota la informació a la web: http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-202007/calendari/

ImprimeixCorreu-e