Oposicions

Què és una oposició?

Una oposició és un procediment consistent en una o més proves en què les persones aspirants a un lloc de treball mostren la seva respectiva competència, jutjada per un tribunal.
Aquests llocs de treball són oferts a través de convocatòries per les Administracions Públiques, publicades en els Butlletins Oficials de l'Estat, Autonomies i Províncies.

Hi ha tres tipus de procediment selectiu:

  1. Oposició: és la celebració d'una o més proves per determinar la capacitat i aptitud dels aspirants i fixar un ordre.
  2. Concurs: és la comprovació i qualificació dels mèrits (Currículum, pràctiques, titulació, cursos de formació,…) de les persones aspirants i en l'establiment de l'ordre d'aquestes.
  3. Concurs-oposició: és la unió d'ambdues, per la qual cosa hi haurà una fase de proves i una fase d'avaluació de mèrits.

Totes les proves s’adeqüen al lloc de treball al que aspira una persona opositora i a l'administració per la qual treballarà.

ImprimeixCorreu-e