Els perfils professionals

El perfil professional és el conjunt de coneixements, capacitats i competències que identifiquen a una persona per assumir en condicions òptimes les responsabilitats pròpies del desenvolupament de funcions i tasques d’una determinada professió. Si estàs cercant feina, és molt importat que coneguis la situació del mercat laboral, quins llocs de treball o perfils professionals són els més demandats per les empreses, quines són les sortides laborals de determinades ocupacions, quina formació es necessita per accedir a determinats llocs de treball, etc. Tota aquesta informació la proporciona el teu perfil professional. Adjunt teniu les fitxes de diferents perfils professionals fitxes elaborades a partir de la informació recollida a través de l'INCUAL, l'ICQP i mapes ocupacionals de Manlleu i Barcelona Activa. Per ampliar la informació o buscar altres perfils professionals, pots consultar les eines que facilitem a continuació:

A continuacio també està disponible un DOCUMENT que recull les eines per conèixer les ocupacions existents al mercat laboral

 CONSULTA L'APARTAT 'SECTORS PROFESSIONALS'

 

ImprimeixCorreu-e