Vàlua

 
Vàlua és la denominació que rep la Plataforma d'Entitats del Tercer Sector de Sabadell. Aquesta taula de trobada està formada per entitats sense ànim de lucre de la ciutat i l'Ajuntament de Sabadell, representat per Promoció Econòmica i Serveis Socials, que treballen conjuntament per tal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb especials dificultat d'inclusió social a través de la inserció sociolaboral.
 
La missió de Vàlua és Millorar la qualitat de vida de col·lectius amb especials dificultats d'inclusió social a través de la inserció social i laboral i crear llocs de treball per als col·lectius que atenen, tot planificant i avaluant accions concretes i específiques en un marc d'actuació conjunta, on la implicació de tots els actors i agents socials i econòmics es considera decisiva.
 
Els objectius de Vàlua són:
  • Sensibilitzar i donar a conèixer a la comunitat de les necessitats de les persones a qui s'adrecen aquestes entitats, persones que requereixen una especial atenció: persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial, malalts mentals, persones amb intel·ligència límit, persones amb el VIH, comunitat gitana, ex drogaaddictes, persones amb una malaltia neurològica, ex alcohòlics, immigrants, sense sostre, menors, i altres grups amb especials dificultats econòmiques, laborals, socials i familiars.
  • Promoure el coneixement de les entitats, les seves activitats, els seus serveis i productes i desenvolupar accions conjuntes.
  • Fomentar una cultura de la solidaritat, de la cooperació i de la participació activa, posant en valor la riquesa generada de l'intercanvi de coneixements i experiències sobre el paper que té l'Administració Pública, les organitzacions del tercer sector i els agents socials i econòmics en l'impuls de la millora, inserció social i laboral de tots els grups socials.
  • Consolidar aquest espai d'enriquiment mutu d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques i plantejar accions conjuntes de desenvolupament en el marc de l'ocupació i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius en risc a més de servir per enfortir el teixit associatiu de la ciutat, tot incrementant la presència de les entitats en la societat.
  • Caminar plegats cap a una societat local justa i equitativa en constant diàleg amb tots els actors social i econòmics, impulsant l'exercici dels drets socials i cooperant per tal de trobar solucions conjuntes i crear entorns territorials més sostenibles i igualitaris en la lluita contra les desigualtats i l'ocupabilitat.
  • Crear aliances amb els grups d'interès de Vàlua per tal de col·laborar en el desenvolupament i cerca d'oportunitats conjuntes de col·laboració i cooperació entre els diferents agents socials i econòmics.
 
VISITA EL WEB DE VALUA

Imprimeix