Serveis d'Integració Laboral

Integració laboral de persones en tractament de salut mental

  • Serveis per a la persona usuària: l’objectiu és la millora de la qualitat de vida de les persones en tractament de salut mental a través de l’adquisició de competències transversals i la integració en el mercat laboral per tal de construir un projecte de vida en plenitud.
  • Serveis per a les empreses: oferim un ventall de serveis dirigits a afavorir la integració laboral de persones en tractament de salut mental, donant resposta a les diferents necessitat de l’empresa.


Imprimeix