Proves d'accés

A) Preparació prova d’accés a CFGM:
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.

B) Preparació prova d’accés a CFGS:
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la específica, o totes dues.

C) Prova accés a la universitat per més grans de 25 anys:
Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Imprimeix