Referent d'Ocupació Juvenil

EN QUÈ CONSISTEIX?

Servei d’informació, orientació i acompanyament.

A QUI ES DIRIGEIX?

Joves entre 16 i 29 anys, en especial èmfasi a les persones amb especials dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

QUIN OBJECTIU TENIM?

Facilitar la transició des del sistema educatiu al sistema laboral i ocupacional dels joves i fomentar-ne la continuïtat formativa. 

QUÈ FAREM?

  • Coordinació entre els agents del territori.
  • iInformar, orientar i acompanyar als/les joves per la continuïtat formativa i la transició al món laboral.
  • Facilitar coneixement del mercat laboral i de les alternatives ocupacionals i formatives.
  • Derivació i acompanyament, si s’escau, a d’altres dispositius.

DURADA PROGRAMA

De gener a desembre de 2020.

DESCARREGA'T PDF

Imprimeix