Solits

Solits –empresa del sector industrial i clarament masculinitzada fins aleshores– va establir 7 convenis de pràctiques a dones sense experiència prèvia de polidores, amb l'objectiu de formar potencials col·laboradores i al mateix temps obrir nous camins i expectatives ocupacionals a dones amb competències professionals i experiència laboral limitada.

Imprimeix