Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

 

El Servei d'Ocupació de Catalunya concedeix subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat laboral

EN QUÈ CONSISTEIX?

És una subvenció que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d'atur més grans de 45 anys apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi. L'acció consisteix a incentivar-ne la contractació i a crear d'ocupació per a aquest col·lectiu entre les empreses. La convocatòria per a l'any 2020 està publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Resolució TSF/3498/2019, de 3 de desembre

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

La quantia a subvencionar ve determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, establint com a referència el salari mínim interprofessional vigent incloses les dues pagues extraordinàries d’acord amb l’article 6 de la convocatòria, que queda fixat en :

  • 1.050 euros pel mòdul mensual
  • 34,52 euros pel mòdul diari

COM BENEFICIAR-SE'N

El període de presentació de sol·licituds és del 19 de desembre de 2019 al 30 de setembre de 2020 (inclòs) i el termini d’execució dels contractes es correspon als que se subscriguin des del 19 de desembre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, accedint-hi a través d'aquest ENLLAÇ.

Per a més informació, podeu consultar el web del SOC

ImprimeixCorreu-e