30 PLUS Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

EN QUÈ CONSISTEIX?

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquestes persones han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball (OT) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en el moment d’incorporar-se al programa.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) per als mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos.

Quantia màxima: 9.450 €*

*Quantia calculada per contractes de jornada completa (40 h/setm). L’import serà proporcional a la jornada de treball.

ALTRES BENEFICIS

 • Formació subvencionada a càrrec del programa (mínima de 60h), especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball
 • Preselecció de candidatures
 • Acompanyament en les entrevistes de selecció
 • Seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció
 • A més a més dels incentius que puguin venir donats pel contracte que se subscrigui

També rebran assistència tècnica i assessorament durant tot el procés de col·laboració.

REQUISITS DE LES EMPRESES

 • No haver acomiadat treballadors del mateix perfil o categoria professional ni haver realitzat un acomiadament improcedent o nul, o un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la contractació.
 • Designar un tutor o tutora d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball.
 • Que l’empresa possibiliti l’assistència de la persona treballadora a la formació impartida en el marc del Programa.
 • Complir amb la LISMI, amb les obligacions tributàries i amb la llei de política lingüística.
 • Complir amb les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat.
 • Complir amb la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i amb l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.
 • Presentar la sol·licitud de la subvenció i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat.

Prèviament a la contractació, l’empresa i l’Ajuntament de Sabadell signaran un conveni de col·laboració per a la implementació del programa 30 Plus.

Termini per subscriure contractes: des del 2 d'agost de 2019 fins a l'1 juliol de 2020.

(Veure tots els requisits a la Base 4 de l’Ordre)

QUIN OBJECTIU TENIM?

Que 60 persones aconsegueixin un contracte de treball d'un mínim de 6 mesos.
 
ÀMBIT TERRITORIAL

Les persones contractades han de pertànyer a alguna d'aquestes 13 poblacions que alhora són una part de l’Estratègia Territorial en la Conca de Ripoll i Riera de Caldes (CRiRC):  Badia, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. 

NORMATIVA

L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol"

 

DESCARREGA-TE'N EL DÍPTIC

 

ImprimeixCorreu-e

OFERTES DE FEINA SECTOR SANITARI

Animador/a sociocultural

Animador/a sociocultural

  L'animador/a sociocultural programa, organitza, dinamitza i avalua projectes d'intervenció social i cultural dirigits al desenvolupament de l'autonomia personal i grupal de col·lectius. Per fer-ho, aplica tècniques de dinàmica de grups i utilitza recursos comunitaris, culturals i de lleure. A més, impulsa la comunicació i la col·laboració entre grups de ciutadans que s'organitzen per donar resposta als seus interessos i necessitats personals i socials. Els àmbits d'intervenció són diversos: Animació cultural; Animació comunitària; Animació socioeducativa i del lleure; Animació turística; Animació infantil i juvenil; Animació de gent gran; Animació en l'àmbit rural.
  Quina formació necessites?
  • Certificat de Professionalitat Diamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
  • Certificat de Professionalitat Dinamització comunitària
  • CFGS Animació Sociocultural i artística
   Es valora l'experiència professional adquirida dins l'àmbit sociocultural o socioeducatiu, tant en disseny i elaboració de programes, com la seva posada en pràctica, o bé en programes d'intervenció comunitària. També es valora l'experiència des del voluntariat en qualsevol d'aquestes àrees.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Auxiliar de geriatria

Auxiliar de geriatria

  L’auxiliar de geriatria assisteix a la persona gran, usuària de la residència o centre de dia, en la realització de les activitats de la vida diària que no pot fer de manera autònoma; efectua aquelles tasques d'atenció personal de l'usuari i del seu entorn; participa en les tasques de neteja i hostaleria de l'establiment, i col·labora en la intervenció preventiva i estimulativa amb la resta de professionals de l'equip.
  Quina formació necessites?
  • Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
  • Certificat de Professionalitat d’ Atenció sociosanitària a persones en institucions socials
  • CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència
  • Equivalent
   Es valora l'experiència professional adquirida en l'atenció a persones amb problemes de manca d'autonomia personal.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Auxiliar d’infermeria

Auxiliar d’infermeria

  L’auxiliar d’infermeria proporciona cures auxiliars a persones, generalment dependents o amb una pèrdua temporal d'autonomia, que pateixen algun tipus d'alteració en el seu estat de salut i que necessiten una atenció sanitària de forma regular. La seva actuació se centra en la promoció, la protecció i la rehabilitació de la salut en pacients amb patologies cròniques, terminals, amb demències...
  Quina formació necessites?
  • Cures Auxiliars d'infermeria
  • Equivalent
   Es valora l'experiència professional en l'atenció a la gent gran i a malalts terminals o crònics, i en serveis sociosanitaris en general.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Graduat/da en educació social

Graduat/da en educació social

  L'educador social du a terme una acció socioeducativa amb persones que es troben amb dificultats d'origen social, cultural o personal per a integrar-se a la vida comunitària. Actua en el camp de l'educació no formal i de la inserció social amb diferents col·lectius: infants, joves, adults, gent gran, discapacitats, immigrants, minories ètniques, etc; i en diferents sectors: lleure, salut, justícia, serveis socials, integració sociolaboral, etc. Els àmbits preferents de treball de l'educador social son l'atenció a infants i d’adolescents en risc, l'educació en centres de justícia per a menors o presons, els programes d'educació en el lleure, la formació i la inserció laboral de persones adultes i l'animació de residencies per a gent gran. També poden responsabilitzar-se de la dinamització d'equipaments socials i culturals o de la implementació de programes socioeducatius amb col·lectius específics.
  Quina formació necessites?
  • Grau en Educació Social
   Es valora l'experiència professional en programes o entitats (establiments educatius, penitenciaris, centres ocupacionals i de formació, serveis de prevenció, centres residencials per a menors tutelats o en medi obert), realitzant accions socioeducatives amb col·lectius que es troben amb dificultats socials (atenció primària, drogodependències, disminuïts i salut mental, gent gran, animació sociocultural i lleure, etc.). Es valora l'experiència de voluntariat en aquest camp d'activitat.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Graduat/da en psicologia

Graduat/da en psicologia

  El psicòleg/a és un especialista de la psicologia que s'ocupa de la conducta humana i dels fenòmens psicològics que incideixen en la salut integral de les persones. Utilitza mètodes que provenen de l'observació i de la recerca per estudiar, explicar, prevenir, avaluar, diagnosticar, tractar i rehabilitar els aspectes psicològics que afecten la conducta, les emocions i les relacions de les persones. Les intervencions del psicòleg poden ser, pel que fa al nombre de persones, individuals, de parella, grupals i comunitàries o, pel que fa a l'edat, per a infants, adolescents, adults i gent gran.
  Quina formació necessites?
  • Grau en Psicologia
   Es valora molt l'experiència en llocs similars, atès que l'actuació professional sempre és molt específica i requereix l'aplicació del criteri professional a cada context.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Graduat en medicina

Graduat en medicina

  Quina formació necessites?
  • Grau en medicina
   • Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Grau en infermeria

Grau en infermeria

  L'infermer/a treballa en els serveis de medicina intensiva, urgències i emergències, tenint cura de les persones que es troben en situació crítica. Fa una valoració de les necessitats del malalt i li proporciona diferents cures d'infermeria. Per tal d'adequar les cures i de gestionar els seus recursos de manera òptima, aplica el raonament i el judici crític, tenint en compte els avenços en les ciències de la salut i l'ús de les noves tecnologies. L'infermer/a treballa com a membre d'un equip interdisciplinari format per diferents professionals de la salut, i la seva aportació és la que garanteix la continuïtat de les cures al pacient. El paper d'aquest professional d'infermeria contribueix de manera essencial a la millora de la qualitat de l'atenció al malalt en estat crític i a la seva família.
  Quina formació necessites?
  • Grau: Infermeria
   En alguns centres es requereix una experiència prèvia per entrar als serveis d'urgències. En altres, es proporciona un període de formació en pràctiques, el qual facilita la incorporació posterior. Malgrat no sigui obligatòria l'experiència prèvia, sí què és recomanable.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Integrador/a social

Integrador/a social

  L'integrador/a social s'ocupa de programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d'integració social, valorant la informació obtinguda sobre cada cas i determinant i aplicant les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l'autonomia personal i la inserció ocupacional de l'individu.
  Quina formació necessites?
  • Certificat de Professionalitat Mediació comunitària
  • Certificat de Professionalitat Dinamització comunitària
  • CFGS Integració social
   Es valora l'experiència professional en programes o entitats que promouen la inserció sociolaboral de col·lectius que es troben amb dificultats socials determinades. Es valora l'experiència de voluntariat en aquest camp d'activitat.
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Personal de neteja sector sanitari

Personal de neteja sector sanitari

  Realitza les tasques pròpies de neteja de tots els espais, mobiliari i utensilis del centre; habitacions i de les zones comunes així com la realització del llits procurant ocasionar tant poques molèsties com sigui possible als residents. Comunicarà a la persona responsable, les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de la tasca.
  Quina formació necessites?
  • Valorable formació en neteja de sales blanques
   Es valora molt l'experiència en llocs similars
   Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Personal de suport Centres Geriàtrics

Personal de suport Centres Geriàtrics

  Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Treballador/a familiar

Treballador/a familiar

  El treballador/a familiar atén llars on viuen persones dependents, o amb una pèrdua temporal d'autonomia. Els proporciona les cures i atencions requerides, i realitza les tasques domèstiques bàsiques. Quan el servei s'ofereix en el marc del sistema públic de serveis socials o sociosanitaris, coordina aquesta assistència amb la d'altres professionals.
  Quina formació necessites?
  • Grau Mitjà: Atenció a persones en situació de dependència.
  • Grau Mitjà: Cures Auxiliars d'Infermeria
  • Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
  • Equivalent.
  No és necessària cap experiència professional prèvia. Es valora l'experiència professional adquirida en serveis d'atenció domiciliària, en particular pel que fa a la cura de persones amb autonomia restringida, ja sigui des de l'activitat professionalitzada com des d'activitats de voluntariat.
  Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19. La persones interessades poden enviar el curriculum al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant a l’assumpte l’ocupació a la que es vol optar. La data limit: Fins la cobertura de les necessitats.

Treballador/a social

Treballador/a social