Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

30 PLUS Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

30 PLUS Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

EN QUÈ CONSISTEIX?

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 i més anys, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Aquestes persones han de pertànyer a algun d’aquests municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat i han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball (OT) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en el moment d’incorporar-se al programa.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent a un mòdul econòmic referenciat al salari mínim interprofessional (SMI), incloses pagues extraordinàries, per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos.

Quantia màxima: 9.974,97 €*

*Quantia calculada per contractes a jornada completa (40h/setm). L’import serà proporcional a la jornada de treball.

ALTRES BENEFICIS

 • Formació subvencionada a càrrec del programa, especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball. La formació tindrà una durada aproximada de 60 hores
 • Pre-selecció de candidatures
 • Seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció
 • A més a més dels incentius que puguin venir donats pel contracte que se subscrigui

Les empreses també rebran assistència tècnica i assessorament durant tot el procés de col·laboració.

REQUISITS DE LES EMPRESES

 • No haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte amb les persones participants
 • Designar una persona de referència que supervisi el desenvolupament del procés de treball
 • Que l’empresa possibiliti l’assistència de la persona treballadora a la formació impartida en el Marc del Programa.
 • Complir amb la LISMI, amb l’obligació d’igualtat entre homes i dones, respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, complir amb les obligacions tributàries i de Seguretat Social i amb la llei de política lingüística.
 • Complir amb les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat
 • Complir amb la llei de prevenció de riscos laborals
 • Presentar la sol·licitud de la subvenció i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat

Les empreses participants hauran d’haver estat prèviament seleccionades per l’entitat promotora, Ajuntament de Sabadell per mitjà del Vapor Llonch, i se signarà un conveni de col·laboració abans de la formalització del contracte laboral. L’empresa o entitat contractant no podrà proposar persones candidates. Es farà una definició acurada del perfil demandat i es gestionarà l’oferta de treball incorporant el model de selecció per competències. Les empreses de treball temporal, els centres especials de treball i les empreses d’inserció no podran ser beneficiàries de la subvenció. Una empresa o entitat contractant podrà subscriure un màxim de 5 contractes de treball per a aquesta convocatòria. Tots els requisits es troben publicats a la base 4 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa 30 Plus.

TERMINI

EDICIÓ 2021 TANCADA

QUIN OBJECTIU TENIM?

Que 120 persones aconsegueixin un contracte de treball

NORMATIVA

L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus."

RESULTATS 2020-2021

 • Podeu consultar AQUÍ els indicadors referents al projecte executat 2020-2021

ImprimeixCorreu-e