Les tècniques de selecció

Les tècniques utilitzades en la selecció s'escullen en funció de les aptituds i actituds que són necessàries mesurar o observar en les persones candidates, i que són imprescindibles per ocupar de manera òptima el lloc de treball. Així es pretén predir la conducta futura del candidat a l'empresa i el seu grau d'adaptació. Consulta en aquesta INFOGRAFIA quines són les proves de selecció.

 Les proves es classifiquen en tres grups:

Les proves professionals / dinàmica de grup / les proves psicotècniques

Imprimeix