Prelaboral

És un servei de rehabilitació laboral per a persones en tractament de salut mental on es duen a terme diversos programes d’activitats: potenciació d’hàbits i capacitació laboral, desenvolupament de competències tranversals i tècniques, promoció d’hàbits saludables i desenvolupament personal, i suport a les famílies. Es dirigeix a persones en edat laboral amb diagnòstic de Trastorn mental sever i en tractament de salut mental amb motivació per accedir al món laboral.

QUIN OBJECTIU TENIM?

Fomentar l’adquisició, recuperació i manteniment dels hàbits i capacitats laborals bàsiques per tal de poder començar i mantenir posteriorment una activitat formativa i/o laboral i col·laborar amb les persones perquè es puguin plantejar sortides professionals ajustades a la seva situació.

QUÈ FAREM?

  • Farem la valoració integral de la situació psicosocial de l’usuari/a
  • Elaborarem un Pla de Treball Individual (PTI) que inclou totes aquelles activitats necessàries per l’assoliment dels objectius
  • Acompanyarem i donarem suport i seguiment continuat durant tot el procés de rehabilitació laboral.
  • Donarem assessorament i suport a les famílies
  • Ens coordinarem amb els serveis sociosanitaris de referència de les persones usuàries.

QUINA FORMACIÓ FAREM?

Tallers de capacitació laboral:

Cuina / Serveis administratius / Pintura, bricolatge i pladur / Manteniment de jardineria i horta urbana.

Convenis de col·laboració per a la realització d’estades d’aprenentatge i pràctica professional amb entitats sense ànim de lucre.

Seminaris de competències transversals i orientació: treball en equip, comunicació, gestió de conflictes, autoconeixement, perfil professional...

Xerrades d’experts externs

DURADA PROGRAMA

Funciona de manera ininterrompuda des de setembre de 2009.

COM ACCEDIR-HI

A través de derivació de l’equip de treball social dels centres de Salut Mental del territori o dels Centres d’Atenció primària.

"Aquest projecte forma part del contracte programa entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sabadell en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat"

Imprimeix