Els perfils professionals

perfil professional

 

El perfil professional és el conjunt de capacitats i competències que identifiquen la formació d’una persona per assumir en condicions òptimes les responsabilitats pròpies del desenvolupament de funcions i tasques d’una determinada professió.

Si estàs cercant feina, és molt importat que coneguis la situació del mercat laboral, quins llocs de treball o perfils professionals són els més demandats per les empreses, quines són les sortides laborals de determinades ocupacions, quina formació es necessita per accedir a determinats llocs de treball, etc. Tota aquesta informació la proporciona el teu perfil professional.

CONSULTA L'APARTAT 'SECTORS PROFESSIONALS'

 

 

Imatge creada per Freepik

ImprimeixCorreu-e