30 PLUS Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

EN QUÈ CONSISTEIX?

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquestes persones han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball (OT) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en el moment d’incorporar-se al programa.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) per als mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos.

Quantia màxima: 7.726,95 €*

*Quantia calculada per contractes de jornada completa (40 h/setm). L’import serà proporcional a la jornada de treball.

ALTRES BENEFICIS

 • Formació subvencionada a càrrec del programa (entre 60 i 150 h), especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball
 • Preselecció de candidatures
 • Seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció
 • A més a més dels incentius que puguin venir donats pel contracte que se subscrigui

També rebran assistència tècnica i assessorament durant tot el procés de col·laboració.

REQUISITS DE LES EMPRESES

 • No haver acomiadat treballadors del mateix perfil o categoria professional ni haver realitzat un acomiadament improcedent o nul, o un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la contractació.
 • Designar un tutor o tutora d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball.
 • Que l’empresa possibiliti l’assistència de la persona treballadora a la formació impartida en el marc del Programa.
 • Complir amb la LISMI, amb les obligacions tributàries i amb la llei de política lingüística.
 • Complir amb les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat.
 • Complir amb la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i amb l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.
 • Presentar la sol·licitud de la subvenció i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat.

Prèviament a la contractació, l’empresa i l’Ajuntament de Sabadell signaran un conveni de col·laboració per a la implementació del programa 30 Plus.

Finalització del termini per subscriure contractes: 01/08/2019

(Veure tots els requisits a la Base 4 de l’Ordre)

QUIN OBJECTIU TENIM?

Que 80 persones aconsegueixin un contracte de treball d'un mínim de 6 mesos.
 

ÀMBIT TERRITORIAL

Les persones contractades han de pertànyer a alguna d'aquestes 10 poblacions que alhora són una part de l’Estratègia Territorial en la Conca de Ripoll i Riera de Caldes (CRiRC):  Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

NORMATIVA

L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

 

A l’edició 2017-2019 del mateix programa, 57 empreses han afavorit la contractació de 80 persones aturades majors de 30 anys amb algun factor de vulnerabilitat.

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol"

 

DESCARREGA EL DÍPTIC D'AQUEST PROJECTE

ImprimeixCorreu-e