30 PLUS Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

EN QUÈ CONSISTEIX?

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquestes persones han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball (OT) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en el moment d’incorporar-se al programa.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) per als mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos.

Quantia màxima: 9.450 €*

*Quantia calculada per contractes de jornada completa (40 h/setm). L’import serà proporcional a la jornada de treball.

ALTRES BENEFICIS

 • Formació subvencionada a càrrec del programa (mínima de 60h), especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball
 • Preselecció de candidatures
 • Acompanyament en les entrevistes de selecció
 • Seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció
 • A més a més dels incentius que puguin venir donats pel contracte que se subscrigui

També rebran assistència tècnica i assessorament durant tot el procés de col·laboració.

REQUISITS DE LES EMPRESES

 • No haver acomiadat treballadors del mateix perfil o categoria professional ni haver realitzat un acomiadament improcedent o nul, o un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la contractació.
 • Designar un tutor o tutora d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball.
 • Que l’empresa possibiliti l’assistència de la persona treballadora a la formació impartida en el marc del Programa.
 • Complir amb la LISMI, amb les obligacions tributàries i amb la llei de política lingüística.
 • Complir amb les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat.
 • Complir amb la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i amb l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.
 • Presentar la sol·licitud de la subvenció i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat.

Prèviament a la contractació, l’empresa i l’Ajuntament de Sabadell signaran un conveni de col·laboració per a la implementació del programa 30 Plus.

Termini per subscriure contractes: des del 2 d'agost de 2019 fins a l'1 d'abril de 2020.

(Veure tots els requisits a la Base 4 de l’Ordre)

QUIN OBJECTIU TENIM?

Que 60 persones aconsegueixin un contracte de treball d'un mínim de 6 mesos.
 
ÀMBIT TERRITORIAL

Les persones contractades han de pertànyer a alguna d'aquestes 13 poblacions que alhora són una part de l’Estratègia Territorial en la Conca de Ripoll i Riera de Caldes (CRiRC):  Badia, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. 

NORMATIVA

L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol"

 

DESCARREGA-TE'N EL DÍPTIC

 

ImprimeixCorreu-e