Espai de Recerca de Feina

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

El programa consisteix en actuacions desenvolupades en espais de recerca de feina que, mitjançant la recerca organitzada i sistemàtica de feina, preparen la persona demandant d’ocupació per a la seva reincorporació al mercat de treball.

La metodologia són 8 sessions de 4h diàries on es treballen continguts, eines i canals per reincorporar-se al mercat laboral.

Aquestes accions són 100% gratuïtes.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d’execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015.

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT EL PROGRAMA ?

A persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

A més, han de tenir una ferma voluntat d’incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i amb disponibilitat horària per assistir a l’espai durant 8 sessions de 4 hores cada una (dilluns i dimecres o dimarts i dijous)

Destacar que les persones participants accedeixen al programa a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

REQUISITS D’ACCÉS

 • Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable
 • Inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa
 • Disponibilitat i interès per participar
 • Coneixement del català/castellà
 • Autonomia suficient en informàtica i Internet

** Aquests requisits estan recollits en l’Annex II, de l’Ordre TSF/273/2016, de 10 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.

QUÈ FAREM?

 • Anàlisi de l’estratègia prèvia de cerca de feina i identificació d’estratègies noves.
 • Augmentar l’efectivitat en l’ús dels canals, recursos i eines en funció de l’objectiu professional de cada persona
 • Orientació laboral desenvolupada a partir d’una metodologia participativa i inclusiva
 • Millora de l’organització i planificació en la recerca de feina
 • Informació i assessorament per a la millora competencial
 • Efectivitat quan a la inserció de les persones participants

QUINA FORMACIÓ FAREM?

 • Eines de recerca de feina
 • Canals de recerca de feina
 • Procés de selecció
 • Xarxes socials per a la recerca de feina
 • Recursos personals en la recerca de feina
 • Empoderament professional en la recerca de feina

QUÈ OFERIM?

 • Atenció personalitzada
 • Preparació en tècniques i elements actius en la recerca
 • Un espai d’intercanvi entre les persones participants i entre aquestes i les persones professional de l’orientació
 • Accés directe a diferents portals de feina
 • Personal tècnic que assessora a la persona participant en tot el que necessita

DURADA PROGRAMA

Des del 16 de gener de 2017 fins el 15 de novembre de 2017

ON S’HAN D’ADREÇAR LES PERSONES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Les persones interessades s’han d’adreçar a l'Oficina de Treball corresponent on estigui inscrita com a Demandant d'Ocupació i sol·licitar la derivació al Programa Espais de recerca de feina. 

 

​Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d’execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015.

ImprimeixCorreu-e