On homologar o convalidar

En ambdós casos és competència del Ministeri de Educació, tot i que a partir del 2009, la Generalitat de Catalunya també pot homologar/convalidar títols no universitaris mitjançant el Departament d’Educació.

Homologació i convalidació de títols universitaris:

Homologació i convalidació de títols no universitaris:

ImprimeixCorreu-e