Balanç 30 PLUS

La 2a edició del programa 30 plus encara en marxa ja ha assolit els objectius. S’han aconseguit contractes de qualitat per a 80 totes les persones participants.

La 1a edició del programa per a majors de 30 anys en atur (30 PLUS) tot just es tanca i es fa amb balanç positiu. 30 plus ha fet que el 81.82% de les persones participants amb risc d’entrar al mercat laboral de forma precària, ho hagi fet amb contractes superiors als 6 mesos, sent 10 persones contractades indefinidament d’entrada i 9 les que han signat un d’indefinit un cop finalitzat el primer contracte.  

La 1a edició del programa 30 PLUS s’ha realitzat entre desembre de 2016 i juny de 2018 amb aquestes xifres: 50 empreses ha contractat 66 persones aturades majors de 30 anys amb algun factor de vulnerabilitat. El programa ha afavorit la contractació de col·lectius sense formació homologada, persones amb certificat de risc d’exclusió social, persones aturades de llarga durada, dones de més de 45 anys amb dificultats per conciliar vida familiar i laboral, persones amb baixa qualificació professional o que tot i tenir formació superior no han tingut mai l’oportunitat de treballar en feines relacionades amb la seva professió i persones que no trobaven feina al sector on disposaven d’experiència. Segons una d eles persones participants

“Amb relació al programa 30+, haig de dir que els dos cursos realitzats (Acces, Coach i lideratge personal) els hi estic treien molt de profit laboralment parlant, tot i que és extensible a altres àmbits de la vida. M'està ajudant a consolidar la feina, i aplico a diari tot lo après. Em sento molt agraïda per l'oportunitat, ja que amb les meves circumstàncies i el meu perfil no és gens fàcil trobar feina”.

El programa ha permès atorgar a les empreses fins un màxim de 6.369,3€ de subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’aquestes persones durant el període mínim de 6 mesos. La quantia és proporcional al tipus de jornada i a la durada del contracte acordats. Per tant, aquest programa fomenta l’estabilitat contractual en detriment dels contractes de curta durada.

Més informació: http://www.sabadelltreball.cat/30-plus-empreses

ImprimeixCorreu-e