Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Espai de Recerca de Feina

EN QUÈ CONSISTEIX?

El Programa Espais de Recerca de Feina ofereix dos serveis: Servei Recerca Activa de Feina i Servei Eines Informàtiques. En el desenvolupament del programa es du a terme principalment el Servei Recerca Activa de Feina, que té per objectiu la inserció laboral de les persones participants utilitzant una metodologia activa en la qual es fomenta l'autonomia de cada persona i s'incentiva i es motiva les persones participants per presentar el màxim de candidatures, atenent el seu objectiu professional i l'adequació del seu perfil a les demandes de les empreses. La durada del Servei de Recerca Activa de Feina és d’un mínim de 8 sessions a màxim de 12 sessions de 4 h diàries on es treballen continguts, eines i canals per reincorporar-se al mercat laboral.

Només en cas que la persona que s’ha d’incorporar al Servei Recerca Activa de Feina necessiti un reforç per assolir l’autonomia en informàtica i Internet que es requereix, participarà en el Servei Eines Informàtiques, el qual té per objectiu l’assoliment de l’autonomia necessària en l’ús de les eines informàtiques emprades en la recerca de feina. En el desenvolupament d’aquest servei, el personal tècnic, de forma individualitzada, complementarà el coneixement i reforçarà l’ús de les eines informàtiques necessàries per a la recerca de feina fins que la persona participant disposi del nivell que li permeti realitzar la recerca de feina de manera fluïda i autònoma. La metodologia és de sessions de 2,5 h diàries. Aquestes accions són sense cost per als participants.

A QUI VA DIRIGIT EL PROGRAMA?

A persones demandants de feina aturades inscrites al SOC (“DONO”: demandant d’ocupació no ocupat), amb una ferma voluntat d'incorporació a un lloc de treball, que compleixin els següents requisits:

 • Tenir un projecte professional definit i viable.
 • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
 • Tenir disponibilitat i interès per participar-hi.
 • Tenir coneixements de català/castellà.
 • Tenir coneixements d’informàtica i Internet.
 • Tenir disponibilitat horària per assistir-hi un mínim de 8 sessions.

Aquests requisits estan recollits en l’Annex II, de l’Ordre TSF-258-2017, de 4 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.

QUÈ FAREM?
 • Anàlisi de l’estratègia prèvia de cerca de feina i identificació d’estratègies noves
 • Augmentar l’efectivitat en l’ús de canals, recursos i eines, en funció de l’objectiu professional de cada persona
 • Orientació laboral desenvolupada a partir d’una metodologia participativa i inclusiva
 • Millora de l’organització i planificació en la recerca de feina
 • Informació i assessorament per a la millora competencial
 • Efectivitat quant a la inserció de les persones participants
QUINS MATERIALS TREBALLAREM?
 • Eines de recerca de feina (currículum, cartes de presentació, entre d’altres)
 • Canals de recerca de feina (autocandidatura, xarxes de contactes, borses de treball, portals d’ocupació, etc.)
 • Procés de selecció (entrevista de feina i proves de selecció)
 • Xarxes socials i professionals per a la recerca de feina
 • Recursos personals en la recerca de feina (gestió del canvi, organització del temps, interessos i motivacions, etc.)
 • Apoderament professional
QUÈ OFERIM?
 • Atenció personalitzada
 • Preparació en tècniques i elements actius en la recerca
 • Un espai d’intercanvi entre les persones participants i entre aquestes i les persones professional de l’orientació
 • Accés directe a diferents portals de feina
 • Personal tècnic que assessora la persona participant en tot el que necessita
DURADA PROGRAMA

Del 4/12/2023 al 3/10/24.

El Servei recerca activa de feina consta d’un mínim de 8 sessions i un màxim de 12 sessions.

ON S’HAN D’ADREÇAR LES PERSONES INTERESSADES A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Les persones interessades s’han d’adreçar a l'Oficina de Treball corresponent on estiguin inscrites com a Demandants d'Ocupació i sol·licitar la derivació al Programa Espais de Recerca de Feina.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat


"Aquest programa està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus" 

 

TORNAR

 

Imprimeix Correu electrònic